Home » Uncategorized » Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину

Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину

Ова промена је у функцији оптималног и рационалног коришћења времена ученика у периоду када је планиран пролећни распуст, а који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања.

Планирана промена календара огледа се у следећем:

  • од 13. до 16. априла 2020. (понедељак -четвртак) – настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике,
  • од 17. до 20. априла (петак-понедељак) – пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика;
  • од 21. априла 2020. (уторак) – наставак похађања наставе на даљину.

Представљена промена календара образовно-васпитног рада у основној школи омогућава нам да, по нормализовању ситуације, добијемо додатни простор за надокнаду кључних школских активности, о чему ћете бити благовремено обавештени.