Home » НАСТАВА » ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 

Наша школа организује продужени боравак за ученике првог и другог разреда чија су оба родитеља запослена, ученике који живе у непотпуним породицама или имају различите потребе за овим видом боравка у школи. Заинтересовани ученици формирају једну, хетерогену, групу која се формира на почетку сваке школске године.

Рад у продуженом боравку се одвија у поподневној смени, по завршетку наставе.

Активности ученика у продуженом боравку подразумевају:

  • Самосталан рад ученика
  • Слободно време за игру, и
  • Организоване слободне активности.

Самосталним радом ученици организовано и плански, уз стручну подршку учитеља, утврђују, продубљују, проширују и примењују нова знања. Самостални рад се свакодневно остварује из српског језика и математике, а повремено из света око нас.

Активности у слободном времену имају рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организју се на принципу слободе избора, добровољности и самоорганизованости.

Организоване слободне активности могу бити ликовног, музичког, спортског и друштвено-културног карактера. Ученици плански и уз подршку учитеља учествују у стваралачком раду, украшавању учионице, спортским активностима, или уче и изводе нове песме.

Ученици су ангажовани у редовном одржавању хигијене у радној просторији. Подстакнути су на осамостаљивање кроз самоорганизацију и самопроверавање.

У боравку и повучени и осетљиви ученици стичу другарства, имају прилику да осете успех, и осећају се делом групе.

zivotinje od jesenjih plodova i plastelina
zivotinje od jesenjih plodova i plastelina
« 1 од 6 »