Home » О ШКОЛИ » ДОКУМЕНТА

ДОКУМЕНТА

На овој страници можете прегледати и преузети документа школе у pdf pdf-small формату

 

Документа школе

 

Oбразац 1 Завршног рачуна 2023

Образац 2 Завршног рачуна 2023

Образац 3 Завршног рачуна 2023

Образац 4 Завршног рачуна 2023

Образац 5 Завршног рачуна 2023

Годишњи план рада ОШ Краљица Марија за школску 2023/2024. годину

Извештај о раду ОШ Краљица Марија за школску 2022/2023. годину

Статут ОШ Краљица Марија

Измене и допуне Статута ОШ Краљица Марија 2023.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о БЗР ОШ Краљица Марија

Правилник о безбедности ИКТ система

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о јавним набавкама

Правилник о похвалама, наградама и дипломама ученика

Правилник о начину бодовања стручног усавршавања

Правилник о полагању испита

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Правилник о правилима понашања

Правилник о раду

Правилник о систематизацији

Измене Правилника о систематизацији

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о управљању сукобом интереса

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента

Школски развојни план