5. разред

РАСПОРЕД ЧАСОВА V/1

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: СТАНИСЛАВА ЈУГОВИЋ

1.       ЧАС 2.       ЧАС 3.       ЧАС 4.       ЧАС 5.       ЧАС 6.       ЧАС 7.       ЧАС
Понедељак Српски језик и књижевност Музичка култура Математика Физичко и здравствено васпитање Историја Верска настава
Уторак Француски језик Математика Српски језик и књижевност Биологија Ликовна култура Ликовна култура
Среда Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Географија    
Четвртак Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Биологија Француски језик Информатика и рачунарство  
Петак Музичка култура Математика Техника и технологија Техника и технологија Српски језик и књижевност ЧОС  

РАСПОРЕД ЧАСОВА V/2

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ

1.       ЧАС 2.       ЧАС 3.       ЧАС 4.       ЧАС 5.       ЧАС 6.       ЧАС 7.       ЧАС
Понедељак Математика Српски језик и књижевност Музичка култура Историја Физичко и здравствено васпитање Верска настава
Уторак Математика Српски језик и књижевност Француски језик Енглески језик Биологија
Среда Српски језик и књижевност Географија Физичко и здравствено васпитање Информатика и рачунарство Математика  
Четвртак Физичко и здравствено васпитање Биологија Српски језик и књижевност Ликовна култура Ликовна култура Француски језик
Петак Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Музичка култура Техника и технологија Техника и технологија ЧОС

РАСПОРЕД ЧАСОВА V/3

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: ДУШАНКА БОСАНАЦ

1.       ЧАС 2.       ЧАС 3.       ЧАС 4.       ЧАС 5.       ЧАС 6.       ЧАС 7.       ЧАС
Понедељак Музичка култура Српски језик и књижевност Географија Енглески језик Математика
Уторак Српски језик и књижевност Француски језик Математика Историја Информатика и рачунарство Биологија
Среда Српски језик и књижевност Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Техника и технологија Математика Верска настава  
Четвртак Биологија Српски језик и књижевност Физичко и здравствено васпитање Француски језик Математика  
Петак Енглески језик Српски језик и књижевност Музичка култура Ликовна култура Ликовна култура ЧОС